Gevelsteen Spieringstraat

 

In opdracht van Gemeente Gouda heeft Davique de gevelsteen boven de entreepoort van de bibliotheek gerestaureerd..Alle oude verflagen zijn verwijderd. Na onderzoek van de originele kleuren is de steen weer ingeschilderd.